nốt ruồi ở bàn chân phải nữ

nốt ruồi ở mép bàn chân phải nữ

giàu nghèo qua nốt ruồi ở chân nốt ruồi ở cẳng chân1. Nốt ruồi trên mu bàn chân:


Theo các nhà nhân tướng học thì đây không phải là một vị trí nốt ruồi đẹp. Những người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường không có một cuộc sống bình yên. Họ luôn phải vật lộn với những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Nếu là nam giới sở hữu nốt ruồi này thì báo hiệu sự nghiệp và công việc của họ luôn gặp phải nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Họ luôn bận rộn và không có thời gian chăm lo cho hạnh phúc gia đình.