95 nốt ruồi trên mặt đàn bà

nốt ruồi phú quý trên mặt phụ nữ

nốt ruồi trên mặt nam nói lên điều gì

xem bói nốt ruồi trên mặt và toàn thân

nốt ruồi trên cổ

nốt ruồi xấu trên mặt phụ nữ 95 nốt ruồi trên mặt đàn bà

Lưu ý: Khi xem tướng nốt ruồi thì chỉ có hai màu đen huyề n và đỏ đậm như son tàu mới coi là quý, những màu khác, tạp sắc chủ về hung hiểm, phá hại.